Střední škola České Velenice

Střední škola České Velenice

Revoluční 220
378 10 České Velenice

Informace o instituci Střední škola České Velenice

Státní střední odborná škola zajišťující výuku tříletých oborů strojní mechanik a komerční pracovník v dopravě.

 

Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitních zkouškou v oborech dopravních, elektrotechnických a strojních. V současné době jsme jedinou školou v Jihočeském kraji, kde se mj. vyučují obory zaměřené na železniční dopravu a přepravu. Žáci v těchto oborech mohou využívat výhody, které poskytují České dráhy, neboť jsme jejich smluvní školou. Jde o bohatý stipendijní program ČéDés, zlevněné jízdné na pracoviště odborného výcviku apod. Škola spolupracuje také s blízkými nadnárodními firmami, které podporují výuku technických oborů ať už formou finančně výhodných stipendií, učebními pomůckami či zajištěním odborného výcviku v jejich provozech. To umožňuje našim absolventům poznat reálné prostředí budoucích zaměstnavatelů.

 

Škola má dva domovy mládeže s dvoulůžkovými pokoji (část z nich je apartmánového typu s vlastním příslušenstvím a kuchyňkou), vlastní školní jídelnu, informační centrum, dopravní sál, posilovnu a další moderní vybavení. Žáci mohou využívat zdarma internet ve škole i v domově mládeže.

 

Ve školní budově se nacházejí moderně vybavené třídy a laboratoře, odborné učebny a dílny. Školní dílny jsou určeny žákům technických oborů v 1. ročníku, od 2. ročníku konají žáci odborný výcvik ve firmách. V nich dostávají za produktivní práci finanční odměnu.

 

Z různě vzdálených míst se do naší školy každý týden sjíždějí nejen „žáci školou povinní“, ale i ti, které od školních lavic dělí mnohdy dlouhá léta. Škola má bohaté zkušenosti s výukou dospělých v dálkové formě vzdělávání. V minulosti jsme pro pracovníky Českých drah z celé republiky organizovali rekvalifikační kurzy, jejichž cílem bylo doplnit vzdělání v dopravních a elektrotechnických oborech.

 

Těší nás, když se k nám absolventi denního, rekvalifikačního i dálkového studia vracejí a chlubí se svými pracovními úspěchy, kterých dosáhli i díky kvalifikaci získané v naší škole.

Škola je členem Jihočeské hospodářské komory (JHK), je zapojena ve Sdružení doprava při JHK.

Při škole je zřízeno Místní centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje.

Škola se aktivně zapojuje v národních i mezinárodních projektech, získává tak další finanční prostředky z Evropské unie na vzdělávací programy i vybavení školy.

Kde nás najdete?

Zobrazit